Món xào chay Món canh chay Món lẩu chay Món bánh chay Món tráng miệng chay Món tiệc chay Món ăn sáng chay Món ăn vặt chay Cháo chay Bún chay Sườn non chay Lẩu chay Nướng chay

Ăn chay tháng 10 ngày là những ngày nào? Có ý nghĩa gì đối với cuộc sống?

Ăn chay tháng 10 ngày là nghi lễ tôn giáo của những người theo đạo Phật hiện nay. Tuy nhiên, ăn chay tháng 10 ngày bắt nguồn từ đâu và hình thức này có ý nghĩa gì là điều mà không phải ai cũng hiểu rõ. Để có lời giải chính xác, bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau đây!

1. ĂN CHAY THÁNG 10 NGÀY BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?

Phật giáo quan niệm rằng, ăn chay (lạt, trai giới) là phương thức để nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần bình đẳng với vạn vật xung quanh đồng thời giảm bớt nghiệp sát sinh mang lại tâm thái thanh tịnh cho phật tử.

Ăn chay 1 tháng 10 ngày là ngày nào?
Ăn chay 1 tháng 10 ngày là ngày nào?

Có hai hình thức ăn chay là chay trường tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm và chay kỳ phát nguyện ăn chay dựa vào những kỳ nhất định theo các ngày trong tháng, trong năm.

Số ngày trai giới tùy thuộc vào lòng tin cũng như điều kiện của mỗi người, Phật giáo không bao giờ ra quy định hay ép buộc các tín đồ của mình thực hiện. Thực tế, các phật tử thường lên lịch ăn chay 10 ngày trong tháng hay còn gọi thập trai.

Xét về nguồn gốc ăn chay tháng 10 ngày, theo tài liệu Buddhismtoday có viết trai giới như một pháp môn tu đầu tiên, ăn chay tháng 10 ngày, các ngày được phân bố đều trong tuần của các tháng là để nhắc nhở bản thân thường xuyên tu tập, mở rộng lòng từ bi, tránh sát sinh vạn vật để làm thực phẩm cho mình.

Ăn chay 1 tháng 10 ngày là những ngày nào?
Ăn chay 1 tháng 10 ngày là những ngày nào?

Mọi sự vật trên đời đều có duyên khởi, ảnh hưởng tác động cộng sinh lẫn nhau. Lịch ăn chay 10 ngày trong đó có ngày 30 cuối tháng nhằm nhắc nhở phật tử nhớ đến tháng cũ đã qua phải sống ý nghĩa chăm chỉ hơn trong tháng mới, một tháng cũ khép lại chính là khởi điểm cho tháng mới.

2. ĂN CHAY THÁNG 10 NGÀY LÀ NHỮNG NGÀY NÀO?

Phật tử thường ăn chay 10 ngày 1 tháng là những ngày nào? Đó là những ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 trong tháng âm lịch. Theo Luật học, lựa chọn 10 ngày trai trong tháng là một bí pháp mà Đức Chí Tôn ban cho trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ và có tính dương khí, ứng với 10 ngày đạt Đạo của 10 vị Phật:

Ăn chay 10 ngày trong tháng của Phật tử
Ăn chay 10 ngày trong tháng của Phật tử
 • Ngày mùng 1 là ngày đạt Đạo của Định Quan Phật.
 • Ngày mùng 8 là ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai.
 • Ngày 14 là ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát.
 • Ngày 15 là ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai.
 • Ngày 18 là Ngày đạt Đạo của Quan m Bồ Tát.
 • Ngày 23 là ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát.
 • Ngày 24 là ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
 • Ngày 28 là ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật.
 • Ngày 29 là ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát.
 • Ngày 30 là ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai.

Phật giáo tâm niệm, ăn chay để tu tập bản thân, sống nhân ái, thanh tịnh trong tâm hồn, trai giới ăn chay mười ngày tháng 10 hay bất cứ ngày nào trong tuần cũng đều trở nên cát tường quý báu.

3. Ý NGHĨA CỦA ĂN CHAY 1 THÁNG 10 NGÀY

Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện:” Mười ngày trai giới các tội nhóm họp định kỳ nặng nhẹ. Nếu trong 10 ngày này trai đối trước Phật Bồ tát, tượng của các bậc thần thánh đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện kinh không chỉ tự mình tiêu tan khỏi nạn mà bốn hướng Đông Tây nam Bắc cách 100 do tuần ( 4000 dặm) không có các tai nạn”.

Ăn chay 10 ngày trong tháng của Phật tử

Ăn chay 10 ngày có tính cách dưỡng khí tương ứng với 10 ngày đạt đạo của 10 vị Phật về phần Đạo ta được thọ truyền Bửu Pháp. Về mặt đời (hữu vi), tập cho ta được tính từ bi, bác ái, nhẫn nhục, hỉ xả và lại ít sinh bệnh hoạn .

 • Ngày mùng 1, trai giới kết hợp niệm danh hiệu Phật Định Quang giúp tiêu trừ các tội nghiệp chướng.
 • Ngày mùng 8, ăn chay cùng với niệm danh hiệu Phật Dược Sư Như Lai giúp tiêu trừ tội nghiệp chướng, tăng trưởng công đức.
 • Ngày 14, ăn chay trì tụng danh hiệu 1000 vị Phật thì sẽ tiêu trừ các điều ác, phát sinh các điều thiện.
 • Ngày 15, ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh. Trai giới, niệm danh hiệu Phật A Di Đà trong ngày này sẽ được tiêu trừ sát sinh, điều xấu sinh trưởng trí tuệ, an vui.
 • Ngày 18, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cùng với ăn chay sẽ giúp tiêu trừ tội nghiệp chướng, tăng trưởng tuổi thọ.
 • Trai giới ngày 23, niệm danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát thì được tiêu trừ tội nghiệp chướng, sát sinh.
 • Ngày 24, phật tử ăn chay kết hợp hồi hướng niệm danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na thì được tiêu trừ tội nghiệp chướng, diệt trừ phiền não, tăng trưởng trí tuệ.
 • Ngày 29, phật tử ăn chay, niệm danh hiệu Dược Vương Bồ Tát thì được diệt trừ các tật bệnh, ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp.
 • Ngày 30, phật tử ăn chay hồi hướng niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì được tăng trưởng phước đức, thành tựu Bồ Đề.

Ngày nay, vượt ra khỏi phạm vi tín ngưỡng tôn giáo, ăn chay dần trở nên phổ biến từ người lớn tuổi cho đến trẻ em. Hy vọng những kiến thức về ăn chay trên sẽ giúp bạn hiểu rõ ăn chay 1 tháng 10 ngày, tu tập một cách tỉnh thức, an lạc trong tâm hồn.

Viết một bình luận